sciezkazawila

319 tekstów – auto­rem jest sciez­ka­zawi­la.

***

Gdzie się podział ten żal
i ob­licze zapłonione wstydem

Ty - mój pier­wszy grzech
ryt­micznie pod­da­jesz je w wątpliwość

ocieram się o drwinę
leżąc rozłożona krzyżem

lecz nie ze śmie­chu drżę
gdy kołyszesz mdlejącą pożądliwość. 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 21 września 2015, 22:45

O wschodzie

Chłep­czę łap­czy­wie niedowierzanie
zdu­mienie mi po brodzie ścieka
wpi­jam się w Two­je ciało zachłannie
zas­ty­gam w bez­ruchu i czekam

Gdy od­dech zaświszcze i pierś się wznosi
w miaro­wym ryt­mie tańczy od chwili
wiem, wnet się od­dam tej pełni rozkoszy
wys­tar­czy po­wieki uchylić

Fior­dy Twych ra­mion układam w pamięci
fak­turę i ciepło skórza­nych połaci
naj­mniej­sze szczegóły spi­jam z przejęciem
wpi­sanych w Twe ciało gwiazd konstelacji. 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 2 września 2015, 16:35

Sa­mobójstwo jed­nocześnie jest i nie jest wyjściem. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2015, 23:33

Ogrodzieniec

Było tam wszystko:
si­ne głazy za­wisłe w przestrzeni,
Two­ja nieoczywistość,

przeklęty rozsądek,
pol­ne kwiat­ki, krajobraz,
sku­lony żołądek.

wstrzy­many oddech
wy­sokość skał, bliskość,
słabe­go wi­na odwet.

Zos­tało nam zamrzeć
z wiat­rem między palcami
wte­dy, tamże. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 stycznia 2015, 23:57

Dob­ry poeta wiele ra­zy rodził pożar. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 27 sierpnia 2014, 21:39

Świt oswobodzony

Miej tę śmiałość, rześki wietrze
i za rękę, na bezdroża
nim nieśmiałość uśmiech zetrze
śmiałym tchnieniem mnie poprowadź

po­win­ności zdej­mij pęta
ze zmęczo­nych skrępowaniem
ra­mion, póki nieprzejęta
jes­tem naszym uciekaniem

Gnaj, popędzaj, wi­ruj, szalej
śmiej się świszcząc, dmąc w korony
w ta­niec por­wij mnie zuchwale
nieu­chwyt­ny, nieskończony

Wnet ucichłeś. Po omacku
cięłam przes­trzeń zastygnioną
pochwy­ciłeś dłoń znienacka...
nie po­wiewem, ale dłonią. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 czerwca 2014, 01:38

Niemy

Gdy­bym mogła opi­sać światło
smugą ciepłego dotyku
od­wróco­nym wzrokiem

ko­lorem krajobrazu
za­leżnym od po­ry i humoru
od­bi­jającym się od okien

I gdy­by udało się ro­zeb­rać czas
pochwy­cić, powziąć w ramiona
obed­rzeć z ab­strak­cyjnych pojęć

i ogołocić do chwi­li,
która się przeis­toczy zaraz,
która um­rze za mniej niż moment

Wreszcie gdy­bym była w stanie
na­ruszyć niety­kal­ność gwiazd
i naz­wać przes­trzeń adekwatnie

bo czy szem­rzący dwuznakami
wiatr, w słowie przestrzeń
nie brzmi naz­byt... delikatnie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 czerwca 2014, 22:56

Dupa talerz talerz dupa talerz

Od­dajcie mi tamtą Wisłę
jej brzeg sym­pa­tią ociekły
fon­tannę dot­kniętą namysłem
spoj­rzeń ciepłych

Przywróćcie mi tam­to lato
hu­mor w nas śmie­chem ćwierkał
i nie wstyd że głupkowato
w ka­lam­bu­ry grać czy berka

Niech czas raz to jeszcze odtańczy
niech dworzec owocem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 czerwca 2013, 00:10

Krótkie wes­tchnienie o miłości.


Mówi­li: uskrzydla,
że mie­sza w głowach!

a mnie odeb­rała pióro i słowa... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 czerwca 2013, 01:25

Is­tnienie to ciągła roz­kosz doznania. 

aforyzm dnia z 14 stycznia 2013 roku
zebrał 33 fiszki • 26 listopada 2012, 17:42

sciezkazawila

Wariat to człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną. — Ambrose Bierce

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 października 2015, 22:43sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

1 października 2015, 22:41sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

29 września 2015, 19:14sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

29 września 2015, 19:11sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

29 września 2015, 19:05sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

29 września 2015, 19:05sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

29 września 2015, 17:57sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

29 września 2015, 13:45sciezkazawila wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze